Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1985
Einddatum
1996
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren van de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over vraagstukken van vrede en veiligheid. </p>

Structuur

<p>Ingesteld bij K.B. (Besluit Adviesraad Vrede en Veiligheid) van 11 oktober 1990 (Stb. 1990, nr. 566). Echter reeds in 1985 ingesteld als Voorlopige Adviesraad Vrede en Veiligheid (K.B. van 02-08-1985, Stb. 1985 nr. 484)</p><p>Ten behoeve van de oprichting van de Adviesraad Internationale Vraagstukken waren eind 1996 reeds de AIV in oprichting ingesteld samen met de onderliggende commissies van advies voor de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie (Stc 1997,3).</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Adviescommissie inzake vraagstukken van ontwapening en internationale veiligheid en vrede (BuZa) 1985
Interdepartementale Adviesraad voor Defensie Aangelegenheden (Defensie) 1985
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Adviesraad Internationale Vraagstukken (BZ) 1996
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Buitenlandse Zaken 1985 tot 1996
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3a762b7d-62f5-46cd-bb3c-bfa5c6375e9c