Overzicht relaties

Interdepartementale Adviesraad voor Defensie Aangelegenheden...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1985
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De Adviesraad had tot taak het adviseren van de minister op verzoek of uit eigener beweging inzake vraagstukken betreffende defensie, in het bijzonder over tactische en strategische vraagstukken, het materieel alsmede over technische, organisatorische en financiële problemen. De raad heeft daartoe zelf ook commissies en werkgroepen in het leven geroepen om bepaalde vraagstukken nader uit te werken en haar in deze te adviseren.</p>

Structuur

<p>Ingesteld door de minister van Defensie op 20 mei 1975 (Staatscourant 1975, nr. 98.)</p><p>De Adviesraad voor Defensie Aangelegenheden werd opgeheven op 2 augustus 1985 (Staatsblad 1985, nr. 484.) en is opgevolgd door de (Voorlopige) Adviesraad voor Vrede en Veiligheid.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Adviesraad Vrede en Veiligheid (BZ) 1985
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Defensie 1975 tot 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5d5b2ead-b791-4ec0-b800-e606e4028351