Overzicht relaties

Adviescommissie Sloopregeling Binnenvaart (VenW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1976
Einddatum
1992
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De Minister adviseren over vraagstukken van algemene aard verband houdende met de uitvoering van genoemde wet, waarbij valt te denken aan de her opening van de termijn van het indienen van sloopaanvragen.En eventuele andere vraagstukken van algemene aard, die zich mogelijkerwijze kunnen voordoen.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1976 tot 1992
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1fddcc2d-5c8e-4b54-b982-b8c911260dd3