Overzicht relaties

Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (OenW,...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
AWT
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1997-01-01
Einddatum
2014-07-31
Functies en activiteiten

1 De raad heeft tot taak de regering en de Staten-Generaal te adviseren over het te voeren wetenschaps- en technologiebeleid in nationaal en internationaal verband, daaronder begrepen de wetenschappelijke en technologische informatieverzorging.

2 De raad heeft tevens tot taak op het verzoek van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verkenningen op het gebied van wetenschap en technologie uit te voeren, dan wel deze te doen uitvoeren. De raad stelt de resultaten van deze verkenningen in de vorm van rapporten algemeen verkrijgbaar en brengt deze ter kennis van de daarvoor in aanmerking komende instellingen op het gebied van wetenschap en technologie.

Mandaten/Gezagsbronnen

Wet Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid 1997

Structuur

De raad bestaat uit ten minste negen en ten hoogste twaalf leden

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie 2014-08-01
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/264a94f9-39c2-4327-872d-f4d5ab4eebc7
Bronnen

Wet Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid 1997