Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2014-08-01
Functies en activiteiten

De raad heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over het te voeren beleid in nationaal en internationaal verband ten aanzien van wetenschap, technologie en innovatie, met bijzondere aandacht voor de verbinding tussen wetenschap, technologie en innovatie en de inzet daarvan voor economische en maatschappelijke doelen.

Mandaten/Gezagsbronnen

Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Structuur

De raad bestaat uit een voorzitter en ten hoogste negen andere leden

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Algemene Energieraad (EZ) 2014-07-30
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (OenW, OCW, EZ) 2014-08-01
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/bc01a4ed-141e-45ec-bb15-0ac430466684
Bronnen

Wet van 16 april 2014 tot instelling van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie en wijziging van enkele wetten (Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie)