Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1960
Einddatum
1965
Functies en activiteiten

De adviseur had taken omtrent:
-het adviseren over het buitenlandse atoombeleid, zowel op het ministerie, als in de Commissie voor Atoomenergie en het Reactor Centrum Nederland;
-coördinatie werkzaamheden m.b.t. de uitvoering en toepassing van het Euratomverdrag, en de voorbereiding en opstelling van instructies voor de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiger bij Euratom;
-lid van de Bestuurscommissie van het Europees Agentschap voor Kernenergie van de O.E.E.S.;
-curator, en tevens vaste gast van het bestuur, van het Reactor Centrum Nederland.[1]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Europese Samenwerking (BZ) 1960 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/dd3b28cc-39a7-4d21-875e-1bdce80a13b6
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1960 en 1965