Overzicht relaties

Directoraat-Generaal Europese Samenwerking (BZ)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DGES
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1958
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De taken van het DGES anno 2012 kunnen als volgt worden samengevat:<p>initiëren en coördineren van het Europese beleid; onderhouden van de bilaterale relaties met de (kandidaat)lidstaten van de EU en de buurlanden van de EU in het Oosten en de Balkan, wat moet bijdragen aan het in toenemende mate intra-Europese karakter van de betrekkingen met deze landen;</p><p>tot stand brengen van een coherent, interdepartementaal afgestemd buitenlandbeleid betreffende de thema’s klimaat, energie, milieu, grondstoffenzekerheid, water en nucleaire veiligheid alsmede t.a.v. regionale en internationale organisaties; uitvoeren van programma’s in ontwikkelingslanden op het terrein van klimaat, milieu, water en sanitatie en hernieuwbare energie; tot stand brengen van het internationale cultuurbeleid inclusief cultuur en OS en sport en OS.</p>

Structuur

<p>De ondertekening in 1957 van de verdragen van Rome (verdragen met betrekking tot de instelling van de EEG en Euratom) waren voor het ministerie van Buitenlandse Zaken aanleiding tot een herschikking van de taken die waren ondergebracht bij DGEM en DGPZ. De expansie van de Europese samenwerking, die vanaf 1950 onder de vleugels van het DGPZ had plaatsgevonden, werd geïnstitutionaliseerd in het directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES). </p><p>Onderdelen van de DGPZ-directies Westelijke Samenwerking (bureau Raad van Europa en bureau Integratie Europa) en Europa (bureau Benelux), alsmede het bureau Atoomzaken werden ondergebracht bij het DGES dat gecompleteerd werd met de directie Economische Aangelegenheden van het opgeheven DGEM.</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/02587d16-997b-4191-8329-168c6c9480fc