Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1942
Einddatum
1955
Functies en activiteiten

Ieder, die aan een Rijks- of daarmede gelijkgestelde Nederlandse Universiteit had verkregen: hetzij de graad van doctor in de rechtswetenschap, hetzij de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid of de hoedanigheid van meester in de rechten, mits die graad of die hoedanigheid verkregen was op grond van het afleggen van een examen in het Nederlands burgerlijk en handelsrecht, staatsrecht en strafrecht en de Nederlandse of de Indonesische nationaliteit bezat, was bevoegd aan de voorzitter van de rechtbank van het arrondissement, waarin zijn kantoor gevestigd was, schriftelijk inschrijving als advocaat en als procureur te verzoeken.[1]

 

 

Structuur

De nieuwe Advocatenwet was vastgesteld bij de wet van 23 Juni 1952 en was krachtens het Koninklijk Besluit van 23 Juli 1952 met ingang van 1 oktober 1952 in werking getreden.[2]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Burgerlijke Rechterlijke macht (Justitie) 1942 tot 1955
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/98fb2d98-3747-47df-af34-cbe33521709b
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1953

[2] Ibidem