Overzicht relaties

Burgerlijke Rechterlijke macht (Justitie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Rechterlijke macht
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1942
Einddatum
1956
Functies en activiteiten

De Rechterlijke Macht regelde de samenstelling van de Hoge Raad, de gerechtshoven, de arrondissementsrechtbanken en de kantongerechten, alsmede de jaarwedden van de rechterlijke ambtenaren.[1]

 

 

Structuur

Werd gevormd bij de wet van 18 December 1947, en gewijzigd bij de wet van 30 November 1950.[2]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1942 tot 1956
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Gerechtshoven 1942 tot 1955
Hoge Raad der Nederlanden 1942 tot 1955
Arrondissementsrechtbanken 1942 tot 1955
Kantongerechten 1942 tot 1955
Advocaten en Procureurs 1942 tot 1955
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/70f95c38-3241-44c0-b7b5-606b6bbe56ff
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1953

[2] Ibidem