Overzicht relaties

Afdeling A 5 (centrale registratie bureau) (Oorlog)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling centrale registratie
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1948
Einddatum
1955
Geschiedenis

De afdeling ressorteerde in de periode 1948-1950 onder de Adjudant-Generaal.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:
-de registratie van al het personeel van de Koninklijke  Landmacht zowel in Europa als in de Overzeese Gebiedsdelen. Het op grond hiervan vastleggen van alle verandering en bewegingen t.a.v. dit personeel en het doorgeven hiervan aan die instanties, welke hiervan moesten kennisnemen. Voortvloeiende uit het vorenstaande: De vorming van het stamboek t.a.v. het personeel van de Koninklijke Landmacht voor zover dit personeel sedert 15 Mei 1945 in militaire dienst was of was geweest;
-het zoveel mogelijk mechanisch verstrekken van groeps- en persoonlijke gegevens aan de korpsen, overheidsinstanties en semioverheidsinstanties van het bij het Ministerie van Oorlog  in registratie zijnde personeel, binnen het kader van de van de man vastgelegde gegevens. Het samenstellen van voorschriften en aanwijzingen voor de korpsen ter vastlegging van de vereiste gegevens en ter uitvoering van de hiervoor genoemde regelen;
-de registratieve mobilisatie-voorbereiding op grond van de door de Chef Generale Staf gestelde  regelingen en gegeven aanwijzingen;
-de organisatie van en de controle op de korpsregistratie en de daaruit voortvloeiende registratie mobilisatie voorbereiding bij de korpsen;
-de supervisie over de werving van vrijwilligers bij de Koninklijke Landmacht voor zover aan deze werving behoefte was.[2]

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Oorlog 1951 tot 1955
Adjudant-Generaal 1948 tot 1950
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fa8deec5-9a65-4f43-bb3e-3fb5442a6ce8
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1948 en 1950

[2] Staatsalmanak 1948, 1950, 1952, 1955 en 1957