Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1946
Einddatum
1950
Functies en activiteiten

Tot de taken van de Adjudant-Generaal behoorden:

-de personeelsvoorziening en -aanvulling;

-de demobilisatieregelingen en uitvoering van deze regelingen;

-de personele aangelegenheden;

-aangelegenheden de dienstplicht betreffende;

-de registratie;

-de geneeskundige verzorging;

-de sociale zorg;

-de geestelijke verzorging;

-de personeelsselectie;

-de recreatie en algemene ontwikkeling;

-sociaalpsychologische aangelegenheden;

-een en ander voor zoveel betreft het militaire personeel.[1]

 

-alle aangelegenheden betreffende de huisvesting van het militair en burgerlijk personeel van het Ministerie van Oorlog.[2]

 

Structuur

De Adjudant-Generaal ressorteerde onder de Secretaris-Generaal van 1946-1950, in 1948 ressorteerde de Adjudant-Generaal onder de Hogere Intendance-vorming.[3]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Hogere Intendance-vorming (Oorlog) 1948 tot 1948
Secretaris-Generaal (Oorlog) 1949 tot 1950
Secretaris-Generaal (Oorlog) 1949 tot 1950
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afdeling A I (militair personeel) (Oorlog) 1946 tot 1950
Afdeling A II (pensioenen) (Oorlog) 1946 tot 1950
Afdeling A III (dienstplicht) (Oorlog) 1946 tot 1950
Afdeling A IV Bureau LN (Oorlog) 1947 tot 1950
Afdeling A IV (sociale zorg) (Oorlog) 1946 tot 1950
Afdeling A 5 (centrale registratie bureau) (Oorlog) 1948 tot 1950
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4c98f460-7957-4312-9fd1-38e0367ccb45
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1948

[2] Staatsalmanak 1950

[3] Staatsalmanak 1946, 1947, 1948 en 1950