Overzicht relaties

Afdeling A IV (sociale zorg) (Oorlog)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
afdeling A 4
afdeling sociale zaken en personeelszorg
afdeling sociale zaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1946
Einddatum
1959
Geschiedenis

De afdeling ressorteerde in de periode 1946-1950 onder de Adjudant-Generaal.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-medische en sociale zorg voor invalide militairen en gewezen militairen;

-toepassing sociale wetten op burger en militair personeel;

-regeling van de geneeskundige verzorging voor de Koninklijke Nederlandse Landmacht;

-berichtendienst voor zieke, gewonde en gesneuvelde militairen van de Koninklijke Nederlandse Landmacht zowel in als buiten Europa;

-financiële hulp;

-reclassering.[2]

Structuur

Onder de afdeling ressorteerden bureau algemene zaken en reclassering, bureau sociale wetgeving, bureau financiële hulp, bureau geneeskundige verzorging en berichtgeving.[3]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Oorlog 1951 tot 1959
Adjudant-Generaal 1946 tot 1950
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f9cc6faf-e43b-4cac-95a5-655604f5b622
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1946, 1948 en 1950

[2] Staatsalmanak 1946, 1947, 1948, 1950, 1952, 1955 en 1958

[3] Staatsalmanak 1947