Overzicht relaties

Afdeling A IV Bureau LN (Oorlog)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeeling A IV Bureau LN
afdeling A 2
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1947
Einddatum
1950
Geschiedenis

De afdeling ressorteerde in de periode 1947-1950 onder de Adjudant-Generaal.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-de sociale zorg voor gemobiliseerde en gedemobiliseerde militairen van de Koninklijke Landmacht;

-arbeidsbemiddeling, scholing en herscholing;

-demobilisatietegemoetkoming.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Adjudant-Generaal 1947 tot 1950
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c62c3f41-fda0-45cf-8c35-4bc4c562ada1
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1947, 1948 en 1950

[2] Ibidem