Overzicht relaties

Afdeling A II (pensioenen) (Oorlog)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeeling A II (pensioenen)
Afdeling B 4 (militaire pensioenen)
Afdeling pensioenen en wachtgelden
Afdeling pensioenen, bezoldigingen en geneeskundige voorzieningen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1946
Einddatum
1959
Geschiedenis

De afdeling ressorteerde in de periode 1946-1950 onder de Adjudant-Generaal.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-behandeling pensioenaangelegenheden militair personeel van de Koninklijke Landmacht;

-toepassing bepalingen betreffende vermindering van militaire pensioenen uit hoofde van bij inkomsten;

-uitkering mobilisatieslachtoffers 1914-1918;

-gratificaties weduwen;

-uitkeringen gepasporteerde militairen;

-toekennen van demobilisatiewachtgelden.[2]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Oorlog 1951 tot 1959
Adjudant-Generaal 1946 tot 1950
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ebae81ce-ce1f-4441-8b6f-d5f291f83c9c
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1946, 1948 en 1950

[2] Staatsalmanak 1946, 1947, 1948, 1950, 1952, 1955 en 1958