Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1934
Einddatum
1940
Geschiedenis

In 1934 werd de Afdeling Invoerrechten en Accijnzen gesplitst in twee aparte afdelingen: één voor de invoerrechten en één voor de accijnzen. Deze verdeling bleef tot 1940 ongewijzigd.

Functies en activiteiten

De Afdeling Accijnzen had taken verdeeld over twee bureaus:

1. Bureau Accijnzen had taken omtrent:

- uitvoering van de wetgeving betreffende de accijnzen op suiker, wijn, gedistilleerd, zout, bier, geslacht (vlees) en tabak;

- in-, uit- en doorvoer van accijnsgoederen;

- omzetbelasting;

- rijwielbelasting;

- recht op de mijnen;

- zekerheidsstelling voor accijns of invoerrechten;

- waarborg en belasting van de gouden en zilveren werken.

 

2. Bureau Contentieus behandelde alle contentieuze zaken die bij de Afdeling Invoerrechten en de Afdeling Accijnzen kwamen.[i]

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Invoerrechten en Accijnzen (Financiën) 1934
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Belastingen (Financiën) 1934 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/da62bcf7-a5ad-4a82-81cd-7b3d67aac444
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1935.