Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1930
Einddatum
1934
Geschiedenis

In 1930 werden de afdelingen invoerrechten en accijnzen weer één afdeling.

Functies en activiteiten

De taken van de Afdeling Invoerrechten en Accijnzen waren verdeeld over vier bureaus:

1. Bureau Invoerrechten had taken omtrent:

- uitvoering van de wetten betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen;

- handelspolitiek en internationale verdragen;

- uitvoering van de voorschriften betreffende het meten van zee –en binnenschepen.

 

2. Bureau Accijnzen had taken omtrent:

- uitvoering van de wetgeving betreffende de accijnzen op suiker, wijn, gedistilleerd, zout, bier en tabak;

- in-, uit- en doorvoer van accijnsgoederen;

- recht op de mijnen;

- rijwielbelasting;

- zekerheidsstelling voor accijns of invoerrechten;

- waarborg en belasting van de gouden en zilveren werken.

 

3. Bureau Contentieus behandelde alle contentieuze zaken die bij de afdeling kwamen.

 

4. Bureau Verificatie had taken omtrent:
- verifiëren, opnemen en sluiten van rekeningen, registers en schrifturen betreffende het beheer van de directe belastingen, invoerrechten, accijnzen, de waarborging en belasting van de gouden en zilveren werken.[1]

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Invoerrechten (Financiën) 1930
Afdeling Accijnzen (Financiën) 1930
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Invoerrechten (Financiën) 1934
Afdeling Accijnzen (Financiën) 1934
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Belastingen (Financiën) 1930 tot 1934
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/149497b1-bb9b-44a5-9d51-106fccf39a42
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1934.