Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1934
Einddatum
1940
Geschiedenis

In 1934 werd de Afdeling Invoerrechten en Accijnzen gesplitst in twee aparte afdelingen: één voor de invoerrechten en één voor de accijnzen. Deze verdeling bleef tot 1940 ongewijzigd.

Functies en activiteiten

De taken van de Afdeling Invoerrechten waren verdeeld over twee bureaus:

Bureau Invoerrechten had taken omtrent:

- uitvoering van de wetten betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen;

- handelspolitiek en internationale verdragen.

 

Bureau Verificatie had taken omtrent:

- verifiëren, opnemen en sluiten van rekeningen, registers en schrifturen betreffende het beheer van de directe belastingen, invoerrechten, accijnzen, de waarborging en belasting van de gouden en zilveren werken.[1]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Invoerrechten en Accijnzen (Financiën) 1934
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Belastingen (Financiën) 1934 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/daa67d0f-0439-4aa9-a103-c8ae967406bf
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1935.