Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1907
Einddatum
1930
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

- uitvoering van de wetten betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen;

- handelspolitiek en internationale verdragen;

- samenstelling van de statistiek van de in-, uit- en doorvoer (tot 1919);

- uitvoering van de voorschriften betreffende het meten van zee –en binnenschepen.[1]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Invoerrechten en Accijnzen (Financiën) 1907
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Invoerrechten en Accijnzen (Financiën) 1930
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Directe Belastingen, invoerrechten en accijnzen (Financiën) 1907 tot 1926
Administratie van de Belastingen (Financiën) 1907 tot 1926
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c4da3a08-e196-47ea-b746-4400a4c59292
Bronnen

[1] Staatsalmanakken 1908, 1921 en 1930.