Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Vierde Afdeling Directe Belastingen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1879
Einddatum
1926
Geschiedenis

In 1878 waren de uitgaande rechten afgeschaft, waardoor de naam van de ‘Administratie van de Directe Belastingen, in –en uitvoerrechten en accijnzen’ werd gewijzigd in de ‘Administratie van de Directe Belastingen, invoerrechten en accijnzen’. Bij de administratie berustte de uitvoering van wetten en instructies betreffende de directe belastingen, de rechten verschuldigd bij invoer en de accijnsheffing. Men voerde het bestuur over de diensten, die belast waren met de inning van deze belastingen.[1]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Administratie van de Directe Belastingen, in –en uitvoerrechten en accijnzen (Financiën) 1879
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Administratie van de Belastingen (Financiën) 1926
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 1879 tot 1926
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afdeling Directe Belastingen (Financiën) 1879 tot 1926
Afdeling Comptabiliteit en Verificatie (Financiën) 1879 tot 1920
Afdeling Personeel (Financiën) 1879 tot 1926
Afdeling Invoerrechten en Accijnzen (Financiën) 1878 tot 1907
Afdeling Invoerrechten (Financiën) 1907 tot 1926
Afdeling Accijnzen (Financiën) 1907 tot 1926
Afdeling Comptabiliteit (Financiën) 1920 tot 1926
Afdeling Verificatie en Materieel (Financiën) 1920 tot 1926
Afdeling Rijksgebouwen (Financiën) 1922 tot 1924
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d9ba53fc-ce5b-4394-8236-cbcd2da3d18c
Bronnen

[1] A.M. Tempelaars, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. 1. De organisatie van het Ministerie van Financiën’, Inventaris van de verbaalarchieven van het Ministerie van Financiën: Agenda''s en Toegangen, 1831-1935 2.08.05.01 (Nationaal Archief 1986) en F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 296.