Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1878
Einddatum
1907
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

- uitvoering van de wetten betreffende de rechten op de in –en uitvoer van goederen, accijnzen op suiker, belasting en waarborg van gouden en zilveren werken, het vuur-, ton- en bakengeld, het meten van de zeeschepen, de afgifte van zeebrieven, heffing van scheepvaartrechten.

- handelspolitiek (verdragen omtrent handel en scheepvaart), Rijn-, Maas- en Scheldevaart, samenstelling van de statistiek van handel en scheepvaart.

- de uitvoering van de wetten betreffende de accijnzen op wijn, het binnen –en buitenlands gedestilleerd, het geslacht (vlees), het zout, de zeep, de bieren en azijnen.[1]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling In –en Uitvoerrechten en Accijnzen (Financiën) 1878
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Invoerrechten (Financiën) 1907
Afdeling Accijnzen (Financiën) 1907
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Directe Belastingen, invoerrechten en accijnzen (Financiën) 1878 tot 1907
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/eef9fe77-1010-4e2e-b33f-ab6aef6ecb09
Bronnen

[1] Staatsalmanakken 1890 en 1906.