Overzicht relaties

Administratie van de Directe Belastingen, in –en uitvoerrech...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1831
Einddatum
1878
Geschiedenis

Bij het beheer van de Directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen is van 1831-1870 eigenlijk geen sprake van één administratie, aangezien toen geen afzonderlijke administrateur fungeerde. Het was in feite een conglomeraat van afdelingen (zie hiërarchisch onderliggende actoren). Bij de Administratie berustte de uitvoering van wetten en instructies betreffende de directe belastingen, de rechten verschuldigd bij in- en uitvoer en de accijnsheffing. Men voerde het bestuur over de diensten, die belast waren met de inning van deze belastingen. In 1878 werden de uitgaande rechten afgeschaft.[1]

 

 

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ec23e6f9-0183-4708-91a0-c1ffa784a7bf
Bronnen

[1] A.M. Tempelaars, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. 1. De organisatie van het Ministerie van Financiën’, Inventaris van de verbaalarchieven van het Ministerie van Financiën: Agenda''s en Toegangen, 1831-1935 2.08.05.01 (Nationaal Archief 1986) en F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 295-296.