Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1922
Einddatum
1924
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent de zorg voor de ten laste van de Staatsbegroting komende Rijksgebouwen, voor zover dit betreft aankoop, huur, stichting, verbouwing, onderhoud of eerste inrichting van die gebouwen met uitzondering van de gebouwen die vermeld staan in het 2e lid van het koninklijk besluit van 29 juli 1922 (St. 470).[1]

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Gebouwen (Financiën) 1922
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Rijksgebouwen (Financiën) 1924
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Directe Belastingen, invoerrechten en accijnzen (Financiën) 1922 tot 1924
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ee513934-6283-45e5-9e82-08cfba60fcbb
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1923.