Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1924
Einddatum
1940
Geschiedenis

De Afdeling Rijksgebouwen ressorteerde onder het Ministerie van Financiën. In 1920 was het aantal bouwbureaus bij het Rijk gegroeid tot 14, ressorterend onder zeven verschillende ministeries. In 1922 werden de vier grootste, waaronder de Landsgebouwen 1e en 2e district, verenigd in de Rijksgebouwendienst, die onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën werd gesteld.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De Afdeling Rijksgebouwen had de zorg voor de ten laste van de Rijksbegroting komende Rijksgebouwen, voor zover dit betreft de aankoop, huur, stichting, verbouwing, onderhoud of eerste inrichting van die gebouwen. Defensiegebouwen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën .[2]

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Rijksgebouwen (Financiën) 1924
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Registratie, de Hypotheken en het Kadaster (Financiën) 1924 tot 1926
Administratie van de Belastingen (Financiën) 1926 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2f638ec2-195e-4c2e-8ea5-eb1d79c20051
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 303.

[2] Staatsalmanakken 1927 en 1940 en Otten, Gids voor de archieven, 303.