Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1936
Einddatum
1940
Geschiedenis

De taken van de Afdeling Algemene Zaken waren vanaf 1936 afkomstig van de Administratie van de Generale Thesaurie.

Functies en activiteiten

De taken van de afdeling Algemene Zaken waren verdeeld over drie bureaus:

1. Bureau Algemene Zaken

- muntwezen; Middenstandskrediet;

- zaken betreffende het Agentschap van het Ministerie van Financiën; de Grootboeken van de Nationale Schuld; ’s Rijks Munt en Rijksinkoopbureau;

- zaken betreffende ondernemingen waarvan de Staat financieel geïnteresseerd is;

- beleggen van fondsen;

- woningbouw; Landarbeiderswet; spoorwegzaken; staatsgaranties; werkverruiming; exportkredietverzekering;

- regeling van de vergoeding voor reis-, verblijf-, en verplaatsingskosten;

- vakantiegeldenbesluit;

-financiële gegevens betreffende het buitenland;

- afwikkeling van crisiszaken;

- zaken van algemene aard.

 

2. Bureau Controle

- toezicht op het financieel beheer in alle takken van de Staatsdienst en op de besteding van geld van het Rijk;

- voorlichting en toezicht op de boekhouding van ministeries, diensten en bedrijven, en op de juiste invordering en verantwoording van de inkomsten en uitgaven van het Rijk.

 

3. Bureau Stichtingen en Erediensten

- uitvoering en toepassing van artikel 172 van de Grondwet;

- beheer van de toegestane gelden vanuit de Rijksbegroting voor de verschillende kerkgenootschappen;

- beheer van de stichtingen bedoeld bij de wet 20 augustus 1859 (St. 95);

- uitvoering van de wet van 23 mei 1917 (St. 436) tot het stellen van waarborgen door buitenlandse verzekeraars.[1]

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Administratie van de Generale Thesaurie (Financiën) 1936 Afsplitsing
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 1936 tot 1940
Centrale Directie Algemeen Beheer (Financiën) 1976
Generale Thesaurie (Financiën) 1956 tot 1960
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1e84c120-39c6-4303-9b14-ac3650258ac2
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1940.