Overzicht relaties

Afdeling Ambtenarenzaken (BiZa)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Ambtenarenzaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1934
Einddatum
1940
Geschiedenis

Binnenlandse Zaken kreeg in 1933 de coördinatie over het beleid ten aanzien van het overheidspersoneel. Er werden twee nieuwe afdelingen opgericht: ‘Ambtenarenzaken’ en ‘Pensioe­nen en Wachtgelden’. De rechtspositie van ambtenaren had net een wettelijke basis gekregen in de Ambtenarenwet van 1929 en het Algemeen Rijksambtenarenreglement van 1931. De taakverdeling van het personeelsbeleid was tot 1933 decentraal geregeld via het Centraal Bureau van Voorbereiding voor ambtenarenzaken. Dit bureau werd geïncorporeerd in de afdeling Ambtenarenzaken.[1]

 

Functies en activiteiten

De Afdeling Ambtenarenzaken had taken omtrent:

- behandeling van de zaken betreffende de materiële rechtspositie van de burgerlijke ambtenaren en het personeel in Overheidsdienst op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht en de regeling van de salarissen van de burgerlijke Rijksambtenaren.[2]

- regels uitvoeren ten aanzien van de bezoldiging van burgerlijke Rijksambtenaren;

- wetten uitvoeren betreffende de rechtstoestand van ambtenaren;

- toezicht op het naleven van arbeidsovereenkomsten.[3]

 

 

Algemene context

De afdeling bestond officieel tot 1956, maar de inhoud van deze actor strekt tot 1940.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken 1932-1940 1934 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/babb73ab-b85a-493f-b2fe-357430112aa2
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 164 en Centrale Archief Selectiedienst, ‘Samenvatting van de inhoud van het archief’ En ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. Geschiedenis van de Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken en taakvoorgangers,1917-1959 2.04.59 (Nationaal Archief 1995).

[2] Staatalmanakken 1934, 1936, 1938

[3] Staatsalmanakken 1939 en 1940.