Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1933
Einddatum
1940
Geschiedenis

De Afdeling Arbeidersverzekering viel van 1933 t/m 1940 onder het Ministerie van Sociale. Alle volksgezondheid en arbeidstaken werden bij dit nieuwe ministerie gebundeld.[1]

Functies en activiteiten

De afdeling Arbeidersverzekering had taken omtrent:

- de instelling van de uitvoeringsorganen, de coördinatie van de taken van deze organen en het toezicht op de uitoefe­ning van hun taak;[2]

- de voorbereiding van wettelijke maatregelen met betrekking tot de sociale verzekering (uitgezonderd van de verzekering tegen werkloosheid);

- uitvoering van de Ongevallenwet 1901, de Invalidewet, de Radenwet (tot 1933), de Ziektewet, de Land –en Tuinbouwongevallenwet 1922, de Ouderdomswet 1919, en wet op de Rijksverzekeringsbank.[3]

- uitvoering van de Raden van Arbeid en de Wet tot verzekering van mijnarbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit of ouderdom. [4]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken 1933 tot 1940
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Arbeidersverzekering (EZA) 1933
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/888418c0-d5d3-45ed-b3ce-a510481b6dc7
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 428.

[2] Ibidem, 432-433.

[3] Staatsalmanak 1934.

[4] Staatsalmanakken 1934 en 1939.