Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1936
Einddatum
1940
Geschiedenis

De taken van de Afdeling Begrotingszaken waren vanaf 1936 afkomstig van de Administratie van de Generale Thesaurie.

Functies en activiteiten

De Afdeling Begrotingszaken had taken verdeeld over drie bureaus:

1. Bureau Rijksbegroting

- Miljoenennota;

- de Rijksbegroting en de begrotingen van de afzonderlijke fondsen en Staatsbedrijven; alle budgetszaken die hiermee in verband staan; dagelijks contact over begrotingszaken met verschillende departementen;

- suppletoire begrotingen; kredietopening;

- inlichting, voorlichting of voorschriften geven bij de inrichting van begrotingen en rekeningen van ministeries en staatsbedrijven;

- Comptabiliteitswetgeving;

- personeelsaangelegenheden van algemene aard voor zover daar financiële gevolgen aan verbonden zijn.

 

2. Bureau Gemeentefinanciën

- uitvoering van de wet van 15 juli 1929 (St. 338) ter herziening van de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten en van de wet van 22 december 1933 (St. 715) tot steun aan noodlijdende gemeenten;

- uitvoering van de wet van 4 maart 1935 (St. 76) houdende voorzieningen ter zake van gemeentelijke kosten van werkloosheidszorg (werkloosheidssubsidiefonds);

- kasvoorschotten aan gemeenten;

- financiële verhouding tussen het Rijk en de provincies.

 

3. Bureau Rijksboekhouding

- algemene boekhouding;

- opmaken van de algemene rekening van de Rijksontvangsten en uitgaven;

- verrekeningen tussen de verschillende delen van de Rijksbegroting;

- Rekeningcourant met Staatsbedrijven en andere instellingen;

- betalingen ten laste en ten bate van het Rijks door middel van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten;

- controle op de door de Bank voor Nederlandsche Gemeenten verrichte boekingen.[1]

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Administratie van de Generale Thesaurie (Financiën) 1936 Afsplitsing
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 1936 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/22ecd4c6-b030-4fc5-907f-dc39ddec6372
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1940.