Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1933
Einddatum
1935
Geschiedenis

De Afdeling Comptabiliteit functioneerden zowel voor het Ministerie van Economische Zaken en als voor het Ministerie van Sociale Zaken.[1]

 

Functies en activiteiten

De afdeling Comptabiliteit had taken omtrent:

- samenstelling van de bij de afdelingen ontworpen begrotingen van de uitgaven van het ministerie;

- opmaken van de jaarlijkse rekeningen en verslagen wegens staatsuitgaven;

- ontvangst, registratie en onderzoek van de verordeningen ten laste van Hoofdstuk X van de Staatsbegroting (en de overlegde bewijsstukken);

- uitvoering van het koninklijke besluit betreffende reis –en verblijfkosten;

- uitvoering van de pensioenwetten voor zover die niet door het Ministerie van Financiën en de Pensioenraad plaatsvindt;

- uitvoering van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke Rijksambtenaren;

- wachtgelden, toeslagen, schadeloosstellingen en gratificatiën;

- boekhouding, beschikbaarstelling en afzondering van fondsen, af –en overschrijving;

- betaalbaarstelling van alle verordeningen, traktementen, etc.;

- personeel van het ministerie;

- uitvoering van de Comptabiliteitswet uit 1927.[2]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken 1933 tot 1935
Ministerie van Sociale Zaken 1933 tot 1935
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Comptabiliteit (EZA) 1933
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Comptabiliteit (HNS, SZ, L&V) 1935
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5215fedf-a657-4735-b363-91c21c6bceb1
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 255.

[2] Staatsalmanak 1934.