Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1814
Einddatum
1818-07-26
Geschiedenis

De Afdeling Comptabiliteit 's lands middelen bestond van 1814 tot 26 juli 1818. De taken werden na de opheffing ondergebracht bij de administraties van de Borgtochten, Directie Belastingen en Generale Comptabiliteit.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

- rapporten, correspondentie en algemene zaken;

- borgtochten;

- comptabiliteit van de directie belastingen en recht van de waarborg over de gouden en zilveren werken;

- liquidatie van de oude indirecte belastingen (vanaf 1817).[2]

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Directe Belastingen (Financiën) 1818-07-26 De taken omtrent de comptabiliteit van de directie belastingen zijn opgegaan/afgesplitst in de Afdeling Directe Belastingen.
Administratie van de Borgtochten (Financiën) 1818-08-01
Afdeling Generale Comptabiliteit (Financiën) 1818 De taken omtrent de waarborg over de gouden en zilveren werken zijn opgegaan/afgesplitst in de Afdeling Generale Comptabiliteit.
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Secretariaat voor de Financiën 1814 tot 1815
Ministerie van Financiën 1815 tot 1818-07-26
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a3b9103d-0b98-46ab-a57e-7a1abcf6ea01
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 292 en KB 26 juli 1818 nr. 4.

[2] KB 29 maart 1817 nr. 63 en KB 17 oktober 1817 nr. 122.