Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling E. Technisch Bureau
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1927
Einddatum
1940
Geschiedenis

Het Technisch Bureau werd in 1927 met de oprichting van het Commissari­aat voor Indische Zaken (CIZ) overgeplaatst van het Ministerie van Koloniën naar het CIZ. Het Technisch Bureau was belast met de keuring, aanschaf en verzending van zogenoemde gouvernementsgoederen, bestemd voor het leger en de burgerlijke dienst in de koloniën. Het bureau was aanvankelijk belast met de aanschaf en keuring van goederen voor de staatsspoorwegen in Indië, maar kreeg na enige tijd een ruimere bevoegdheid ten aanzien van allerlei technisch materiaal, zoals bruggen, machines, telegraaf en telefoonmaterieel. Het Koloniaal Etablissement had taken omtrent het niet-technische materieel.[1]

Functies en activiteiten

Afdeling E had als Technisch Bureau taken omtrent de aanschaffing, keuring en verscheping van allerlei technisch materieel.[2]

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Technisch Bureau (Koloniën) 1927
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Commissariaat voor Indische Zaken (CIZ) 1927 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/79b145d6-4eff-4177-9df3-729d4271b2df
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 359-360.

[2] Centrale Archief Selectiedienst, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. Overzicht van de organisatie, 1927-1945’, Inventaris van het archief van het Commissariaat voor Indische Zaken, (1880) 1927-1949 (1950) 2.10.49 (Nationaal Archief 2002).