Overzicht relaties

Afdeling Economische Aangelegenheden (SZ)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1965
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-Het adviseren van de Minister en de Staatssecretaris omtrent economische, financiële en conjunctuurpolitieke vraagstukken;

-Het onderhouden van contacten terzake met personen en instellingen op nationaal en internationaal niveau;

-Het geven van advies aan de andere afdelingen omtrent de economische en statistische aspecten van onderwerpen, welke tot het werkterrein van die afdelingen behoorden;

-Verzorging van de coördinatie met andere departementen en instellingen terzake van aldaar behandelde onderwerpen van economische en statistische aard, welke van invloed waren op het beleid van het ministerie; een en ander met uitzondering van de economische en statistische werkzaamheden, welke op het specifieke terrein van de arbeidsmarktpolitiek lagen;

-Behandeling van algemeen economische en statistische aangelegenheden betreffende supra-nationale en internationale organisaties zoals de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Europese Economische Gemeenschap, de Benelux, de O.E.E.S.; coördinatie van de contacten van het ministerie met deze organisaties.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken 1956 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3a037ee2-c0de-49b0-b601-067f50d0d5a4
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1960, 1966