Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1936
Einddatum
1940
Geschiedenis

De taken van de Afdeling Geldwezen waren vanaf 1936 afkomstig van de Administratie van de Generale Thesaurie.

Functies en activiteiten

De Afdeling Geldwezen had taken verdeeld over twee bureaus:

Bureau Financiële Zaken

- verdere behandeling van de miljoenennota;

- raming van de middelen, algemeen toezicht op de ontwikkeling van de middelen, samenstelling van het middelenoverzicht;

- geld-, krediet-, en bankwezen;

- voorbereiding van onderwerpen van wetgevende aard;

- internationaal betalingsverkeer en internationale kredieten.

 

Bureau Nationale Schuld

- uitgifte en beheer van de Staatsleningen;

- vlottende schuld;

- verloren schuldbrieven ten laste van het Rijk;

- Beurswet 1914, Tiendwet 1907, Beleggingswet;

- geldelijke borgtochten van betalingsschuldigen;

- zekerheidsinstellingen ingevolgde de Zeeongevallenwet.[1]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Administratie van de Generale Thesaurie (Financiën) 1936 Afsplitsing
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 1936 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d8a7ddb5-6dcc-490a-8731-c2890e921c7e
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1940.