Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeeling I
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1937
Einddatum
1945
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent de controle op uitgaven en ontvangsten van het Departement van Binnenlandse Zaken, het Afwikkelingsbureau van het Departement van Defensie en van de Departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Sociale Zaken (met uitzondering van de traktementen, geregeld in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren en van de pensioenen) en op het geldelijk beheer van de Algemene Landsdrukkerij.[1]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Rekenkamer 1937 tot 1945
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e658bc68-c304-4bf4-8c7f-94ac7715aad1
Bronnen

[1] Bestuursalmanak 1942-1943, 1943-1944