Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1814
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De Algemene Rekenkamer controleert of de inkomsten en uitgaven van het Rijk kloppen en of het Rijk beleid uitvoert zoals het bedoeld is. Dat is haar wettelijke taak. Zij spreekt haar oordeel uit over beleid van de regering dat is vastgesteld en doet geen politieke uitspraken. Wel kan de Algemene Rekenkamer oordelen dat een wet niet werkt zoals deze was bedoeld. Het is vervolgens aan de regering en/of de Tweede Kamer om hier politieke uitspraken over te doen.</p>

Structuur

<p>Grondwettelijke instelling in 1814.</p><p>De Algemene Rekenkamer is als Hoog College van Staat onderdeel van de rijksoverheid. Hoge Colleges van Staat zorgen ervoor dat de democratische rechtsstaat goed functioneert. Ze zijn niet afhankelijk van de regering.</p><p>De taken, bevoegdheden en rechtspositie van de Algemene Rekenkamer zijn vastgelegd in de Grondwet en in de Comptabiliteitswet 2001.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Algemene Zaken 1937 tot 1945
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afdeling I 1937 tot 1945
Afdeling II 1937 tot 1945
Afdeling III 1937 tot 1945
Afdeling IV 1937 tot 1945
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2265126e-128c-4b20-a28d-94bdd6a43043