Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1937
Einddatum
1940
Geschiedenis

De Afdeling Organisatie van de Belastingdienst was verantwoordelijk voor alle organisatorische aangelegenheden van de belastingdienst. Deze taken waren afkomstig van de Afdeling Centrale Directie die van 1929 tot 1937 alle personele en organisatorische aangelegenheden van de belastingdienst regelde.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De Afdeling Organisatie van de Belastingdienst had taken omtrent:

- de organisatie, de zorg voor de huisvesting en de materiële behoeften van de Belastingdienst;

- exploitatie van de schepen voor de ambulante recherche te water;

- vervaardigen van drukwerk, ander materiaal en verstrekking daarvan aan de Belastingdienst;

- invordering en teruggave van gelden die geen betrekking hebben op belasting, boeten en gerechtskosten in strafzaken;

- teruggave van verzoeken om naturalisatie gestorte gelden.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Centrale Directie (Financiën) 1937
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Belastingen (Financiën) 1937 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/17761c57-96b2-45cd-b19c-f7260ab702d3
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 296.

[2] Staatsalmanak 1940.