Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1860
Einddatum
1928
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

- bewegingen, benevens alle militaire en verdere dienstzaken, voorkomende bij de zeemacht;

- benoemingen, bevorderingen, en etc. bij het personeel van de marine;

- geneeskundige dienst;

- aanwerving van de scheepsequipagien;

- pensioenen;

- quarantaine;

- stamboeken van de zee-officieren en schepelingen;

- ambtelijk personeel bij de maritieme districten;[1]

 

In 1927 waren de taken:

- aannemen, opleiden, bevorderen, ontslaan en pensionering van personeel;

- de indeling in vredestijd van het vrijwillig en dienstplichting personeel van de zeemacht.

- de behandeling van algemene zaken van het vrijwillig en dienstplichtig personeel van de zeemacht.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
1e Afdeling Materieel en personeel van de zeemacht (Marine) 1860
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
3e Afdeling A Personeel Zeemacht (Defensie) 1928-09-01
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Marine 1860 tot 1928
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8b3c0314-8962-48bc-baad-efd54c23ba04
Bronnen

[1] Staatsalmanakken 1860 en 1876.

[2] Staatsalmanak 1927.