Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1913
Einddatum
1925
Functies en activiteiten

De Afdeling had taken omtrent:

- de wetten en besluiten betreffende de vermogensbelasting, de registratie –en hypotheekrechten;

- de publieke verkopingen van roerende goederen en het notaris-ambt;

- behandeling van de relevés.[1]

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Indirecte Belastingen (Financiën) 1926
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Registratie, de Hypotheken en het Kadaster (Financiën) 1913 tot 1925
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b2028e2c-3f02-4784-a40e-e7377d0aa14b
Bronnen

[1] Staatsalmanakken 1914 en 1923.