Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1926
Einddatum
1940
Geschiedenis

In 1926 ging de Administratie van de Registratie, de hypotheken en het kadaster als organisatieonderdeel verder als afdeling Indirecte belastingen die ressorteerden onder de nieuw gevormde Administratie van de Belastingen.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De Afdeling Indirecte Belastingen had taken omtrent:

- de uitvoering van de wetgeving betreffende de rechten van successie, van schenking en van overgang bij overlijden, registratiebelasting, het recht van zegel, de dividend –en tantièmebelasting en de staatsloterij;

- de uitvoering van de wetgeving betreffende couponbelasting (vanaf 1935);

- invordering van boeten en gerechtskosten;

- toezicht op het stedelijk beheer van de griffiers;

- boekhouding omtrent hypotheken en het kadaster (tot 1930 en terug vanaf 1939);

- uitvoering van de wetgeving op het notarisambt zover het Ministerie van Financiën daarbij betrokken is;

- uitvoering van de Natuurschoonwet 1928 zover het Ministerie van Financiën daarbij betrokken is.[2]

 

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Administratie van de Registratie, de Hypotheken en het Kadaster (Financiën) 1926
Afdeling Hypotheken en Kadaster (Financiën) 1935 De afdeling wordt opgeheven en alle taken gaan op in de Afdeling Indirecte Belastingen.
Afdeling Registratie en Vermogensbelasting (Financiën) 1926
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Belastingen (Financiën) 1926 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ad76e588-0672-4ce1-8a42-5c23bb71194e
Bronnen

[1] Het kadaster bleef van 1926-1929 een zelfstandige afdeling, maar ging in 1929 op in de Administratie der belastingen.

[2] Staatsalmanakken 1927, 1930, 1934, 1936 en 1940.