Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1930
Einddatum
ca. 1935
Functies en activiteiten

De Afdeling Kadaster had taken omtrent:

- uitvoering van de wetten en besluiten betreffende het hypotheken en kadaster;

- ruilverkaveling;

- bijhouden van de Rijksdriehoeksmeting;

- een en ander voor zover het geen zaken van organisatorische aard betreft (dan worden de taken overgedragen aan de afdeling Centrale Directie).[1]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Kadaster (Financiën) 1930
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Indirecte Belastingen (Financiën) 1935 De afdeling wordt opgeheven en alle taken gaan op in de Afdeling Indirecte Belastingen.
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Belastingen (Financiën) 1930 tot 1935
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/bec985cf-0414-4460-8a74-fbd3a54e646d
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1931.