Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1926
Einddatum
1929
Geschiedenis

De Afdeling Kadaster was van 1926 t/m 1929 een zelfstandige afdeling. In 1929 ging de afdeling op in de Afdeling Hypotheken en Kadaster die onder de Administratie van de Belastingen viel.[1]

 

Functies en activiteiten

De Afdeling Kadaster had taken omtrent:

- uitvoering van de wetten en besluiten betreffende het Kadaster (behalve de boekhouding);

- technisch personeel van het kadaster;

- beheer en instandhouding van de Rijksdriehoeksmeting;

- personeel van de Rijksdriehoeksmeting;

- zorg voor de aanschaffing, onderhoud, etc. van meubilair van de bureaus van de ingenieurs-verificateur van het kadaster.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Hypotheken en Kadaster (Financiën) 1926
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Hypotheken en Kadaster (Financiën) 1930
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 1926 tot 1929
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/cceabe03-1e76-4853-a204-bbbed4651251
Bronnen

[1] Centrale Archief Selectiedienst, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer’, Inventaris van de verbaalarchieven van het Ministerie van Financiën: Afdeling Kadaster, 1925-1929 2.08.05.29 (Nationaal Archief 1995).

[2] Staatsalmanak 1927.