Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1932
Einddatum
1933
Geschiedenis

In 1932 kreeg Binnenlandse Zaken de werkloosheid­sverzekering en de arbeidsbe­middeling toegewezen, maar dat was van korte duur. In 1933 werden deze taken toebedeeld aan het nieuw opgerichte Ministerie van Sociale Zaken.[1]

 

Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

- bevordering van de verzekering tegen werkloosheid door o.a. het lenen van geld aan werklozen;

- voorbereiding en uitvoering van wettelijke regelingen omtrent de werkloosheidverzekering en arbeidsbemiddeling;

- bevorderen van de arbeidsbemiddeling (zowel intercommunaal als internationaal), zoals het verlenen van geld aan organen die zich bezig houden met arbeidsbemiddeling;

- andere onderwerpen omtrent de voorkoming en bestrijding van werkloosheid en verstrekken van leningen die daarmee in verband staan.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling (AHN) 1932
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling (SZ) 1933
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken 1932-1940 1932 tot 1933
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/368e87f6-6d2e-4ea1-abfb-f2085295e93e
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 164.

[2] Staatalmanak 1933.