Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1919
Einddatum
1926
Functies en activiteiten

De Afdeling had taken omtrent:

- uitvoering van de wetten en besluiten betreffende de heffing van het recht van zegel en de Staatsloterij;

- invordering van boeten en gerechtskosten;

- toezicht op het geldelijk beheer van de griffiers;

- beheer van het magazijn van drukwerken voor de administratie van de registraties;

- comptabiliteit van de registratie en domeinen;

- beheer van de consignatiekas (wet van 11 juli 1908 St. 226).[1]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Zegel (Financiën) 1919
Afdeling Comptabiliteit (Financiën) 1919
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Registratie, de Hypotheken en het Kadaster (Financiën) 1919 tot 1926
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1a21afbd-4ad2-4336-a24a-4ecf21c30c4f
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1923.