Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1913
Einddatum
1919
Functies en activiteiten

De Afdeling had taken omtrent:

- uitvoering van de wetten en besluiten betreffende de heffing van het recht van zegel en de Staatsloterij;

- invordering van boeten en gerechtskosten;

- toezicht op het geldelijk beheer van de griffiers;

- beheer van het magazijn van drukwerken voor de administratie van de registraties.[1]

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Zegel en Comptabiliteit (Financiën) 1919
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Registratie, de Hypotheken en het Kadaster (Financiën) 1913 tot 1919
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/6c510723-eca4-493a-b358-3bbcb118a377
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1914.