Overzicht relaties

Air Traffic Incident Commission (VenW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ATIC
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1993
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Ingesteld bij Convenant van 1 januari 1993.Gerapporteerde luchtverkeersincidenten onderzoeken en in voorkomende gevallen naar aanleiding van dit onderzoek aanbevelingen doen aan de Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaart, de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten en luchtstrijdkrachten, de Directeur van de LVNL organisatie en de Directeur-Generaal van de Eurocontrol- Organisatie, teneinde de luchtverkeersveiligheid in het Nederlandse vluchtelingenbeleid en in die delen van andere vluchtelingengebieden die voor de uitvoering van luchtverkeersdienstverlening aan Nederland zijn gedelegeerd, te vergroten.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1993 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/de78829a-1ffd-4627-a9bd-91171d722966