Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1977
Einddatum
1988
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

advies dienen met betrekking tot het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 2,3, 4 van het Asbestbesluit. Inclusief maatregelen die getroffen dienen te worden teneinde de concentratie van asbeststof in de lucht op de werkplek alsmede in de inachtnemingslucht van de aldaar aanwezige personen zo laag mogelijk te houden.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1981 tot 1988
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/749254fd-2220-4ee7-b7e3-608df54f6aaf