Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p> 1. Het Audit Committee beraadslaagt jaarlijks over de inhoud van een departementaal auditplan voor de bedrijfsvoering van SZW.</p><p> 2. De Auditdienst Rijk coördineert de opstelling van een voorstel voor dit jaarlijkse auditplan. Het auditplan bevat een voorstel voor de uit te voeren audits, op basis van risicoanalyse van relevante SZW-brede en directiespecifieke activiteiten en processen. De audits betreffen onder meer financiële audits, operational audits en IT-audits.</p><p> 3. Bij de risicoanalyse wordt rekening gehouden met conclusies en aanbevelingen uit eerdere controles en audits en uit onderzoeken van de Algemene Rekenkamer en de toezichtactiviteiten van het Ministerie van Financiën.</p><p> 4. De Secretaris-generaal stelt het door de Auditdienst Rijk opgestelde auditplan vast, na de beraadslaging in het Audit Committee en adviseert de minister hierover.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d6a0d9d5-9a12-4ad5-b2e5-8f7a31c6cddb