Overzicht relaties

Begeleidingscommissie onderzoek pilots Werken naar vermogen ...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2010
Einddatum
2014
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De commissie heeft tot taak:<p>a. toe te zien op een inhoudelijk en onderzoekstechnisch adequate uitvoering van het onderzoek;</p><p>b. naar vermogen eventuele door het onderzoeksbureau gewenste inlichtingen zo snel mogelijk beschikbaar te stellen;</p><p>c. het waarborgen van de samenhang in het onderzoek;</p><p>d. de minister te voorzien van haar oordeel over de kwaliteit van de rapportages. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2010 tot 2014
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/99102cea-8860-4b96-b52d-26ef8bcb0492