Overzicht relaties

Bureau Algemene Leiding (SZ)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1955
Functies en activiteiten

Het bureau had taken omtrent:

-Het assisteren van de Minister, de Staatssecretarissen en de Secretaris-Generaal bij hun werkzaamheden;

-Behandeling van beleidsvragen van algemene aard;

-Internationale zaken op het gebied van de arbeid, meer in het bijzonder die betreffende de Verenigde Naties, de Economische en Sociale Raad en zijn commissies en organen, de Internationale Arbeidsorganisatie, de Raad van Europa en bet Verdrag van Brussel;

-De coƶrdinatie van de werkzaamheden van andere afdelingen en diensten van het Ministerie van Sociale Zaken te dien aanzien;

-Afwikkeling van de zaken betreffende de repatriƫring en de opsporing van vermiste personen uit de bezettingstijd.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken 1951 tot 1955
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c3f84fc5-019d-4006-9e11-95f97c5998e8
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956