Overzicht relaties

Bureau D. Certificaten van oorsprong (Koloniën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1859
Einddatum
1874
Geschiedenis

Bureau Certificaten van oorsprong  stond onder toezicht van de chef van het Bureau Oost-Indische Zaken.[1] Bureau Oost-Indische Personele zaken (A Pz) werd tijdens de reorganisatie van 1874 losgemaakt van Afdeling A en omgezet in Bureau D Personeel. Onduidelijk is welk bureau de vroegere taak van Bureau D, behandeling van de certificaten van oor­sprong, heeft overgenomen.[2]

 

Functies en activiteiten

Bureau Certificaten van oorsprong had taken omtrent:

- het viseren van de certificaten van oorsprong;

- de daartoe betrekkelijke staten en briefwisseling.[3]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Koloniën 1859 tot 1874
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/74c751a4-9f7b-46d4-a34f-552d5452dc27
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1860.

[2] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 353 en 374.

[3] Staatsalmanak 1860.