Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1845
Einddatum
1851
Geschiedenis

In 1845 werd Bureau G Loodswezen ingesteld onder leiding van de inspecteur van het Loodswezen. Voor 1845 was er een algemene directie van het loodswezen (inclusief de stoomvaartsdienst). De directie werd door minister J.C. Rijk afgeschaft en overgebracht naar het ministerie. Het Reglement van 1835 is de eerste algemene regeling van het bestuur over de loodsdiensten. Daarin stonden de vereisten om als loods te worden aangesteld, de plichten van de schippers en gezagvoerders en de betaling van loodsgelden.[1]

 

Functies en activiteiten

De taak van de marine omtrent het loodswezen omvatte de zorg voor de betonning, bebakening en verlichting langs de kust, in de zeegaten en de benedenrivieren. Deze taken waren uiteraard niet alleen van belang voor de marine, maar ook voor de niet-militaire scheepvaart.[2]

 

 

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
2e Afdeling Loodswezen (Marine) 1852
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Marine 1845 tot 1851
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/14c827fc-666d-4a6e-8ed6-9d6c9c6d7c3d
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 220 en 226-227.

[2] Ibidem, 227.